2 ทศวรรษ สสส. สู่ความภูมิใจระดับโลก

สสส.ได้รับรางวัลเนลสัน เเมนเดลา ในฐานะองค์กรสร้างเสริมสุขภาพที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งคนไทยทั้งประเทศ ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของ สสส. อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อร่วมสร้างสังคมเเห่งสุขภาวะอย่างยั่งยืน

เฮลท์ตี้ มีตติ้ง : ดีต่องาน ดีต่อชีวิต

คู่มือ เฮลท์ตี้ มีตติ้ง : ดีต่องาน ดีต่อชีวิต

20 ปี สสส. ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน

20 ปี สสส. สสส.ไม่ได้เดินมาเพียงลำพัง แต่ก้าวมาพร้อมกับเพื่อนมากมายเพื่อนที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมมีความสุข

ความสุขแอคทีฟได้ (20 ปี สสส.) | Lyrics Version

เนื้อเพลง : ความสุขแอคทีฟได้ copyright © 2021 Thai Health Promotion Foundation (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))

20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน

พบกันได้ในงาน 20ปี ภาคีสร้างสุข

นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน  8 – 10 พ.ย. 2564

แอนิเมชันน่ารัก ๆ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของ สสส.

แอนิเมชันน่ารัก ๆ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของ สสส. 

กับพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน

ทั่วประเทศ

บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ สสส. ที่ผ่านมาจากภาคีเครือข่าย

ในโอกาสวาระครบรอบ 20 ปี สสส. ตัวแทนจากภาคีเครือข่าย และบุคคลที่มีส่วนสำคัญ ได้มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ สสส. ที่ผ่านมา

เป้าหมายของเราคือ “ความสุข”

หากเป้าหมายของคุณคือ “ความสุข” ความสุขจากการมีสุขภาวะที่ดี ที่สามารถเริ่มจากตัวคุณเองไปสู่คนรอบข้าง ไปสู่สังคมรอบตัว

ความสุขแอคทีฟได้

ชวนฟังเพลง “ความสุขแอคทีฟได้” copyright © 2021 Thai Health Promotion Foundation (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))