ตลาดสร้างสุข

Market Place

พื้นที่นำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าต่อสังคมในมิติต่างๆ

ปันกันอิ่ม ร้านอยู่ได้ สังคมอยู่รอด

ปันกันอิ่ม คือโมเดลของการทำบุญรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิดฉลาดทำบุญโดยมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา เป็นนวัตกรรมการทำบุญที่ง่าย สะดวก สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New normal) โดย ‘ผู้ให้’ สามารถไปที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปันกันอิ่ม แสดงความต้องการที่จะแบ่งปันมื้ออาหารให้กับ ‘ผู้รับ’ ด้วยการซื้อคูปองอาหารหรือเครื่องดื่มของทางร้าน จากนั้นทางร้านจะเก็บคูปองนั้นไว้ และจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานบุญ ส่งต่อคูปองมื้ออาหารและเครื่องดื่มให้กับ ‘ผู้รับ’ ที่ต้องการ ให้ได้ใช้คูปองนั้นมารับอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูล แบ่งปัน เป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับตามสโลแกนของโครงการที่ว่า ‘อิ่มใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้รับ’

ช่องทางติดต่อ :
มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
เบอร์ติดต่อ 085-9177212
อีเมล [email protected]
ประเภทของผลิตภัณฑ์ : ของกิน
ช่องทางการฝากร้าน : เฟซบุ๊กเพจ พุทธิกา ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

กาแฟโมลาคา

กาแฟ ‘โมลาคา’ เป็นแบรนด์กาแฟที่เกิดจากเด็กๆ และคุณครูโรงเรียนศิษย์เก่าศิริราชบ้านดง ต.ห้วยฮ่อม จ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities ที่สนับสนุนให้เยาวชนได้ร่วมกันออกแบบเมืองที่พลเมืองทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคและมีความสุข โดยหลังจากที่เด็กๆ และคุณครูเข้าร่วมโครงการ ได้ออกเดินทางค้นหาความสุขในชุมชนของตนเอง โดยพบว่าจุดเด่นของพื้นที่บ้านห้วยฮ่อม คือการเป็นดินแดนผลิตกาแฟส่งแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างสตาร์บัคส์ เด็กๆ และคุณครูจึงลุกขึ้นมาเรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟอย่างจริงจัง และร่วมกันผลิตกาแฟแบรนด์ใหม่ชื่อ ‘โมลาคา’ ขึ้นมาจนสำเร็จ ปัจจุบัน เด็กๆ และคุณครูมีร้านกาแฟที่โรงเรียนชื่อ Bandong School Coffee มีเบเกอรี่ฝีมือเด็กๆ และมีกาแฟโมลาคาจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจได้อุดหนุน

ช่องทางติดต่อ:
โครงการเสียงสาละวิน เมืองสร้างสุข จ.แม่ฮ่องสอน
อ.อรรถชาติ 092-2951596
เฟซบุ๊กเพจ ร้านกาแฟโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
เฟซบุ๊กเพจ เสียงสาละวิน : เมืองสร้างสุขวิถีคนลุ่มน้ำสาละวิน

หน้ากากของประชาชน
เพื่อประชาชน MASK 4 ALL

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแบบหน้ากากของประชาชน เพื่อประชาชน MASK 4 ALL เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความจำเป็นใช้งานมากที่สุด รวมถึงประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อโควิด-19 และฝุ่นควัน โดยเบื้องต้นได้ทำการทดลองผลิตหน้ากากที่สามารถป้องกันสารคัดหลั่งได้ 100% และกันฝุ่น PM 2.5 ได้มากกว่า 80% อีกทั้งยังสามารถทำการซักล้างตามคำแนะนำของ WHO
1. Envi Mask หน้ากากผ้าสามารถซักได้
2.Envi Mask+ หน้ากากผ้าสปันบอนด์ กระดาษแบบ Non-Woven และใช้แผ่นกรองอากาศ High Efficiency Particulate Air Filter (HEPA) และ
3.Envi Nano+ Mask เป็นหน้ากากนวัตกรรมนาโนและใช้แผ่นกรองอากาศนาโน
สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนหน้ากากในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยง รวมถึงทีมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้ที่ บัญชี มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 667-260962-6 

หรือผ่านระบบบริจาค CMU Donate

ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

ช่องทางติดต่อ :
โครงการ MASK 4 ALL
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-943499
โทรสาร 053-942684
อีเมล [email protected]

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพคนพิการ (SMEDI)

จากการทำงานด้านคนพิการพบว่าคนพิการมีปัญหาสำคัญ คือ การเข้าถึงการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ ด้านการเข้าถึงสิทธิ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสนับสนุนการทำงานของภาคีเครือข่ายให้เกิดการเชื่อมประสานงานระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสมาคม/ชมรมคนพิการ อย่างสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน (SMEDI) ที่ได้รวบรวมทำเนียบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพคนพิการตามการจ้างงานมาตรา 35
1. ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง กลุ่มตัดเย็บเครื่องหนัง (Wheel work) อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เช่น กระเป๋า เข็มขัด ซองนามบัตร ซองมือถือ สายคล้องหน้ากากอนามัย และรับผลิตงานตามแบบ คำสั่งซื้อของลูกค้า
2. กลุ่มล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม้ผสมเหล็ก เช่น ตู้ เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ ราวแขวนผ้า กระดานดำ กล่องไม้ และรับผลิตงานตามคำสั่งซื้อ และแบบของลูกค้า (Made-to order)
3. กลุ่มหัตถกรรมนกยูงจากใบตาล อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์นกยูงจากใบตาล (ตาลโตนด) แบบยืนเกาะขอนไม้ บรรจุกล่องอะคริลิก แบบใส่กรอบไม้
4. กลุ่มแก้วพ่นทราย อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์แก้วพ่นทราย ออกแบบโลโก้ รูปหน้าคน และภาพต่างๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง
5. กลุ่มทอผ้าไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าไหมทอมือ ผ้าพื้นทอลาย มัดหมี่มีทั้งสีธรรมชาติ และสีเคมี
6. กลุ่มสิชลมัดย้อม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม เช่น เสื้อยืด เสื้อและกระโปรง ผ้าฝ้ายและผ้ามัสลิน ชุดเดรส ผ้าพันคอ กล่องทิชชู
7. กลุ่มเย็บผ้าขอบฟ้ากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากผ้า กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน กระเป๋าผ้าพับได้ กระเป๋าผ้าพับได้ผสมหนัง ชุดเอี๊ยมเด็ก ผ้ากันเปื้อน กระเป๋าใส่แก้ว/กระติก
8. กลุ่มผ้าซิ่นตีนดอย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน เช่น ผ้าถุง ผ้าซิ่นม่าน ย่าม ผ้าพันคอ
9. กลุ่มวีลดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์รถวีลแชร์ รถวีลแชร์ไฟฟ้า รถพ่วงข้าง (สาลี่)
เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ รับผลิตงานเหล็กตามสั่ง
10. กลุ่มอีโคโปร อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์รถสามล้อโยก
11. กลุ่มมอเตอร์เรสซิ่ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์รถสามล้อพ่วงข้าง และที่วางถังนำ 20 ลิตร
12. กลุ่มเพาะเห็ด (ดงเห็ด) อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด แหนมเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด
13. กลุ่มแคบหมูเมืองยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แคบหมู
14. กลุ่มน้ำดื่มวอเล อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มขนาดบรรจุ 350 cc 600 cc 800 cc และถัง 20 ลิตร (จำหน่ายในพื้นที่อำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด)
15. กลุ่มน้ำดื่มต้นน้ำ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มขนาดบรรจุ 350 cc 600cc และถัง 20 ลิตร (จำหน่ายในพื้นที่อำเภออุ้มผาง)
16. กลุ่มน้ำดื่มสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม RO ขนาดบรรจุ 600 cc 800 cc และถัง 20 ลิตร (จำหน่ายในพื้นที่อำเภออุ้มผาง)”

ช่องทางการติดต่อ สถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน (SMEDI) :
https://www.facebook.com/smedi411
โทร 098-2590549

สื่อศิลป์วิสาหกิจชุมชน

แนวคิดของวิสาหกิจชุมชน หรือ Social Enterprise (SE) เป็นกิจการที่มีความมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการและกลไกทางธุรกิจมาผนวกกับความรู้และนวัตกรรมทางสังคม ผลกำไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจยังนำมาใช้หมุนเวียนเพื่อการลงทุน พัฒนากิจการ และหนุนเสริมชุมชนให้ยั่งยืน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้นำแนวคิดดังกล่าว มาเชื่อมโยงกับคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ที่มีความโดดเด่นจนเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งนอกจากการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาและจัดการชุมชนให้อยู่บนรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของโครงการครอบคลุมครบทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศไทย

ช่องทางติดต่อ :
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
เบอร์ติดต่อ : 02-129-3897-8
อีเมล : [email protected]
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของกิน – ของใช้ จากอัตลักษณ์ชุมชน 4 ภาคทั่วไทย
ช่องทางฝากร้าน : เฟซบุ๊กเพจ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

Greenery market

อาหารเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ก่อให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือกลุ่มโรค NCDs Greenery ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่ตั้งใจจะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอาหารปลอดภัย ผ่านการสื่อสารอย่างเข้าใจง่ายบนพื้นที่ออนไลน์ที่ทุกคนเข้าถึงสะดวก นำเสนอสองเรื่องราวหลักที่นิยามได้ด้วยวลีสั้นๆ eat good. live green. เพราะเราเชื่อว่า ท่ามกลางข้อจำกัดของชีวิตที่หลากหลาย เราทุกคนควรใส่ใจเลือก ‘กิน’ อาหารที่ดี ปลอดสารพิษ ปรุงอย่างตั้งใจ ได้ออกกำลังกายอย่าสม่ำเสมอ และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับตัวเรา เพื่อสร้าง ‘สุขภาพชีวิต’ ที่ดีเท่าที่ทำได้

ช่องทางติดต่อ :
https://www.facebook.com/greeneryorg และ www.greenery.org
อีเมล [email protected]

อาสาคืนถิ่น ฟื้นวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน

“อาสาคืนถิ่น” คือโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการสร้างเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ ที่มาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการหวน “กลับบ้าน” นำแนวคิดและประสบการณ์สดใหม่ คืนสู่พื้นที่อันเป็นรากฐานของชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองไปพร้อม ๆ กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อาทิ วิถีเกษตรอินทรีย์ ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการท่องเที่ยวในชุมชน ฯลฯ

ช่องทางติดต่อ :
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
เบอร์ติดต่อ : คุณนราธิป ใจเด็จ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 087-0267347
อีเมล : [email protected]
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของกิน – ของใช้ – บริการ จากวิถีชุมชน
ช่องทางฝากร้าน : เว็บไซต์ returnhomeland.com
เฟซบุ๊กเพจ อาสาคืนถิ่น-Returnhomeland
Youtube อาสาคืนถิ่น-Returnhomeland

ฉลาดซื้อ
แพลตฟอร์มคุ้มครองผู้บริโภค

ฉลาดซื้อ แพลตฟอร์มคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นให้ข้อมูลข่าวสารสินค้าและบริการสุขภาพที่ปลอดภัย เผยแพร่ข้อมูลผลทดสอบสินค้าโดยเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป

รู้จัก “นิตยสารฉลาดซื้อ” 

  นิตยสารรายเดือน ผลิตโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลผลทดสอบสินค้าและบริการ โดยเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป โดยมีนโยบายไม่รับโฆษณา เพื่อคงความเป็นกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อผู้บริโภค และยังเป็นสมาชิกขององค์กร International Consumer Research & Testing (ICRT) ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบสินค้าและบริการในระดับสากลที่มีความน่าเชื่อถือ

            นิตยสารฉลาดซื้อฉบับแรก ตีพิมพ์เมื่อปี 2537  ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 28 ปี  ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการทดสอบสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากกว่า 4,000 ชนิด โดยเผยแพร่เนื้อหาผ่านนิตยสารที่ตีพิมพ์แบบเล่ม และแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.chaladsue.com นอกจากผลทดสอบสินค้าและบริการแล้ว ฉลาดซื้อสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านบทความ บทสัมภาษณ์ และคอลัมน์ต่างๆ อาทิเช่น ทุกคนมีสิทธิ, เสียงผู้บริโภค, รู้กฎหมายกับทนายอาสา เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักในเรื่องสิทธิผู้บริโภค อันเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคน ตามสโลแกนของฉลาดซื้อที่ว่า “ฉลาดซื้อ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ชีวิตในยุคบริโภคนิยม”

ฉลาดซื้อเริ่มทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล (Social Media) ได้แก่ เฟสบุ๊ก แฟนเพจ เมื่อเดือน มีนาคม 2553 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสิทธิผู้บริโภค และขยายกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านให้กว้างขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และพฤติกรรมของผู้คน ที่หันมาใช้สมาร์ทโฟนในการบริโภคข่าวสารกันมากขึ้น โดยปัจจุบัน มีผู้ติดตามแฟนเพจฉลาดซื้อ จำนวนกว่า 200,400 คน

ฉลาดซื้อมีอะไร

 

ฉลาดซื้อ เราทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป ขนมเครื่องดื่ม อย่าง ชานมไข่มุก เครื่องดื่มผสมวิตามินซี เพื่อตอบทุกข้อสงสัยของผู้บริโภคให้มากที่สุด อาทิ น้ำแร่ดีกว่าน้ำธรรมดาแน่หรือ? , องุ่นกับแตงโม มีสารเคมีเยอะจริงหรือไม่?

ฉลาดซื้อ มีผลทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หม้อทอดไร้น้ำมัน  เครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ  ไดร์เป่าผม กล้องถ่ายรูป สมาร์ทโฟน กล้องติดรถยนต์ 

ฉลาดซื้อ มีผลทดอบสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องสำอาง อาทิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ครีมกันแดด กาแฟลดน้ำหนัก เวย์โปรตีน แถมด้วยผลการสำรวจความคิดเห็น เช่น ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สำหรับผิวและผม ไปจนถึงการสำรวจบริการต่างๆ เช่น บริการแอปซื้อของสดออนไลน์ ประกันโควิด เป็นต้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสินค้าและบริการผ่านการทดสอบเปรียบเทียบ ได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ แบบเล่มและออนไลน์ เพียงปีละ 1,200 บาท

  • กระเป๋าผ้าร่มคุณภาพดี ลาย Think global. Buy local.
  • ขนาดใหญ่ (ขนาดกว้าง 43 เซนติเมตร สูงจากก้นถึงหูกระเป๋า 65 เซนติเมตร)  พับได้ พกพาสะดวก มี 4 สี ชมพูนู้ด, แดงเลือดหมู, เขียวขี้ม้า, กรมท่า ราคาใบละ 120 บาท
  • เสื้อยืดคอกลม ลาย Think global. Buy local. ทำจากผ้าฝ้ายเนื้อดี ราคาตัวละ 200 บาท

ช่องทางการติดต่อและสมัครสมาชิก มีดังนี้

  • นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทร 02 248 3737 ต่อ 127-129 และ 089 761 9150 และ 089 765 9151
  • เว็บไซต์ chaladsue.com
  • Facebook Fanpage นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
  • [email protected] Chaladsue.online

ชมรมคนพิการในเครือข่าย
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง

องค์กรเอกชนสาธารณกุศล ก่อตั้งโดย พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร จักษุแพทย์ ที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือคนพิการทางสายตาในด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชน (CBR-Community Based Rehabilitation) ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดและคนพิการในระดับรากแก้ว บริการด้านการเสริมพลังให้คนพิการ ครอบครัว และชุมชน ฝึกอาชีพและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ ปัจจุบันทางมูลนิธิฯ มีเครือข่ายชมรมคนพิการรวม 9 ชมรม
1. ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้าทำมือ และทอเครื่อง
2. ร้าน Power Blind Coffee & Shop
จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม และผักปลอดสาร
3. ศูนย์บริการคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ จังหวัดลำปาง
งานไม้มงคลแกะสลัก
4. ชมรมคนพิการตำบลนิคมพัฒนา
ตั่งนั่ง (เก้าอี้) ไม้สักทอง สินค้าเกษตร
5. ชมรมคนพิการ ตำบลห้างฉัตร
เครื่องครัวจากไม้ยางพารา
6. เครือข่ายชมรมคนพิการ อำเภอเมืองปาน
โคมไฟสาน ตะกร้าสานไม้ไผ่ทำมือ
7. เครือข่ายชมรมคนพิการ อำเภอเสริมงาม
แคปหมูลำปาง เครื่องหนังกระเป๋า และชาผักเชียงดาเพื่อสุขภาพ
8. ชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการ ตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้าประดิษฐ์ชาวเขา ผลิตภัณฑ์ชาวาวี และผลิตภัณฑ์กาแฟจากดอยช้าง
9. ชมรมเพื่อเพื่อนผู้พิการ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ตะกร้าสานไม้ไผ่ และน้ำผึ้งป่า

ช่องทางติดต่อ :
054-316395, 054-223835 (ติดต่อ 8.00-18.00 น.)
Email: [email protected]
facebook: มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
facebook: อาชีพคนพิการภาคเหนือ
http://www.lpef.or.th/