สื่อประชาสัมพันธ์

PR-Media

20 ปี สสส. นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน
04Nov

20 ปี สสส. นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน

คนสูบบุหรี่ไม่สามารถยืนสูบบุหรี่ ในสวนสาธารณะ ชายหาด หรือในตึกอาคารได้ในวันนี้ รวมทั้งภาพคนนับหมื่นออกมาวิ่งบนท้องถนน

20 BIG CHANGES พลังภาคีสร้างสุข สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะคนไทย
04Nov

20 BIG CHANGES พลังภาคีสร้างสุข สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะคนไทย

สสส. โชว์ผลงาน  20  การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะสังคมไทย  ในโอกาสครบรอบ